CO2 uitstoot en brandstof WLTP

forest

CO2 uitstoot en brandstof WLTP

Het opgegeven brandstofverbruik en de emissiegegevens (CO2) van een voertuig zijn bepaald volgens de wettelijk voorgeschreven meetprocedures.

Vanaf 1 september 2019 zijn alle nieuwe voertuigen WLTP goedgekeurd.

Door de meer realistische testprocedure zullen het brandstofverbruik en de CO2- emissies gemeten volgens de WLTP in veel gevallen hoger zijn dan die gemeten volgens de NEDC.

We zijn momenteel verplicht om de WLTP-cijfers te vermelden. De regelgeving rond de autofiscaliteit blijft echter tot 31 december 2020 deels gebaseerd op de NEDC-cijfers.

Om onze klanten duidelijk te blijven informeren toont deze website, alsook de smartphone apps en afgeleide documenten, waar van toepassing, NEDC en WLTP cijfers (CO2 uitstoot en brandstofverbruik).<0>In het geval van nieuwe voertuigen waarvoor typegoedkeuring is verleend volgens WLTP, zijn de NEDC-cijfers afgeleid van de WLTP-gegevens.

In gevallen waarin de cijfers zijn opgegeven als waarde-bereiken, verwijzen deze niet naar een bepaald afzonderlijk voertuig en maken ze géén deel uit van het verkoopaanbod. Ze zijn uitsluitend bedoeld als een middel om verschillende voertuigtypen met elkaar te vergelijken. Extra uitrusting en accessoires kunnen de relevante voertuigparameters veranderen zoals gewicht, rolweerstand en aerodynamica. En, kunnen in combinatie met weers- en verkeersomstandigheden en individuele rijstijl, van invloed zijn op brandstofverbruik, energieverbruik, CO2-emissies en de prestaties van het voertuig.

De CO2-emissie en verbruikswaarden worden alleen ter indicatieve titel gegeven. Het is mogelijk dat de waarden die zijn opgegeven voor een specifieke configuratie van een voertuig verschillen van de waarden die worden weergegeven op het gelijkvormigheidsattest bij aflevering van het voertuig. Bovendien kan dit eventuele verschil de krachtens de toepasselijke wetgeving (sociaal, fiscaal, enz.) verschuldigde bedragen mogelijks beïnvloeden. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Hieronder vindt u de lijst van alle modellen in ons gamma met - ter indicatieve titel - de WLTP-waarden voor de CO2 uitstoot en brandstof verbruik.

Lijst van brandstofverbruik

D’Ieteren Automotive SA/NV

Meer inlichtingen

Adressen van de aanbevolen centra waar u uw wrak gratis kan afleveren:

 • Valorauto Belgium
 • Valorauto Belgium
 • Valorauto Belgium
 • Belgian Car Recycling
 • Belgian Car Recycling
 • Car End
 • Louis Coiseaukaai,
  158000 BRUGGE
  Tél:050/44.59.90
 • Rue des Artisans,
  107822 ATH GHISLENGHIEN
  tel : 068/25.07.50
 • Rue de la Hamaide,
  757333 TERTRE
  tel : 065/52.94.00
 • Land van Waaslaan,
  Haven 12019130 KALLO
  tel : 03/575.05.75
 • Boomsesteenweg,
  1702830 WILLEBROEK
  tel : 03/860.94.80
 • Scheepzatestraat,
  59000 GENT
  tel : 09/251.32.53