CO2 uitstoot en brandstof NEDC en WLTP

forest

CO2 uitstoot en brandstof NEDC en WLTP

Het opgegeven brandstofverbruik en de emissiegegevens (CO2) van een voertuig zijn bepaald volgens de wettelijk voorgeschreven meetprocedures.

In gevallen waarin de cijfers zijn opgegeven als waarde-bereiken, verwijzen deze niet naar een bepaald afzonderlijk voertuig en maken ze géén deel uit van het verkoopaanbod. Ze zijn uitsluitend bedoeld als een middel om verschillende voertuigtypen met elkaar te vergelijken. Extra uitrusting en accessoires kunnen de relevante voertuigparameters veranderen zoals gewicht, rolweerstand en aerodynamica. En, kunnen in combinatie met weers- en verkeersomstandigheden en individuele rijstijl, van invloed zijn op brandstofverbruik, energieverbruik, CO2-emissies en de prestaties van het voertuig.

De CO2-emissie en verbruikswaarden worden alleen ter indicatieve titel gegeven. Het is mogelijk dat de waarden die zijn opgegeven voor een specifieke configuratie van een voertuig verschillen van de waarden die worden weergegeven op het gelijkvormigheidsattest bij aflevering van het voertuig. Bovendien kan dit eventuele verschil de krachtens de toepasselijke wetgeving (sociaal, fiscaal, enz.) verschuldigde bedragen mogelijks beïnvloeden. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Hieronder vindt u de lijst van alle modellen in ons gamma met - ter indicatieve titel - de WLTP-waarden voor de CO2 uitstoot en brandstof verbruik:

D’Ieteren Automotive SA/NV

Meer inlichtingen

Adressen van de aanbevolen centra waar u uw wrak gratis kan afleveren:

 • Valorauto Belgium
 • Valorauto Belgium
 • Valorauto Belgium
 • Belgian Car Recycling
 • Belgian Car Recycling
 • Car End
 • Louis Coiseaukaai,
  n°15, 8000 BRUGGE
  tel:050/44.59.90
 • Rue des Artisans,
  n°10, 7822 ATH GHISLENGHIEN
  Tél : 068/25.07.50
 • Rue de la Hamaide,
  n°75, 7333 TERTRE
  Tél : 065/52.94.00
 • Land van Waaslaan,
  Haven 1201 9130 KALLO
  Tél : 03/575.05.75
 • Boomsesteenweg,
  n°170, 2830 WILLEBROEK
  Tél : 03/860.94.80
 • Scheepzatestraat,
  n°5, 9000 GENT
  Tél : 09/251.32.53