CUPRA MILIEUBELEID

01

CUPRA Milieubeleid

02

Brandstofverbruik en CO2-uitstoot

03

Overname van wrakken

CUPRA Milieubeleid

De tijd dat automobielconstructeurs zich enkel maar bekommerden om de verkoop van voertuigen, is wel voorbij. Vandaag, nu de zorg voor het milieu elke dag nijpender wordt, heeft een constructeur een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving en de komende generaties.

Omdat individueel handelen de beste manier is om te werken voor het algemeen belang, garandeert SEAT dat elk voertuig dat van de montageband loopt, aan de strengste milieueisen voldoet.

Die garantie strekt zich uit tot de recyclage, die zelf ook tot in de kleinste details wordt geprogrammeerd en geoptimaliseerd.Dankzij doorgedreven onderzoek naar nieuwe en milieuvriendelijke technologieën en dankzij de voortdurende verfijning van de recyclageprocedures, loopt onze groep vandaag vooruit op de milieuwetgeving. De Volkswagen groep werkt samen met eersteklaspartners voor het bestuderen en ontwikkelen van nieuwe methodes voor het verwerken van vermalen afval en schept zo meer mogelijkheden voor recyclage en het aanwenden van energie. De Volkswagen groep voert sinds 1989 gedetailleerde demontagewerken uit op zijn eigen voertuigen. De resultaten daarvan worden gebruikt bij het ontwerpen van nieuwe auto’s, teneinde het demonteren en de kenmerken voor hergebruik en recyclage van onze voertuigen voortdurend te verbeteren.

Om het zuiver maken van wrakken en het demonteren te vergemakkelijken, heeft de Volkswagen groep met andere automobielconstructeurs samengewerkt voor het ontwikkelen van een informatiedatabank die IDIS (International Dismantling Information System) heet. IDIS bevat gegevens over de materialen waaruit onderdelen bestaan, over het aftappen van de vloeistoffen, over het verwerken van pyrotechnische elementen enz., evenals informatie over alle speciale werktuigen die daarvoor nodig zijn. IDIS is een internationaal platform en kan door eenieder die wrakken demonteert, worden geraadpleegd om informatie in te winnen over gevaarlijk afval.

Sinds 1947, biedt de Volkswagen groep een “standaardruil”-programma aan. In het kader van dit programma worden wisselstukken hersteld en aan de klanten aangeboden met dezelfde waarborg als nieuwe onderdelen en tegen een zeer voordelige prijs. Sinds de start in 1947, konden meer dan 7 miljoen motoren en 2 miljoen versnellingsbakken een nieuw leven beginnen, dankzij dit programma.

Het kernbegrip van ons milieubeleid is “recyclage”. Wij willen veel meer bereiken dan het louter vermijden van vervuiling. Daarom hebben wij een groot netwerk van erkende verzamel- en demontagecentra opgericht, waarbij u uw voertuig aan het einde van zijn levenscyclus kunt toevertrouwen. Het gaat daarbij niet enkel om recyclage, maar om een echte ecologische opwaardering. Omdat de natuur ons kostbaarste goed is.