ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CUPRA-SITE

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door D'Ieteren Automotive SA / NV - Rue du Mail 50, 1050 Elsene, BTW: BE0466.909.993 (hierna D 'Ieteren). Neem bij problemen contact op met de webmaster - marketing.CUPRA@dieteren.be - tel. 02 / 556.35.22.

01

Intellectuele-eigendomsrecht

02

Algemeen

03

Verantwoordelijkheden en juistheid van informatie

04

Verwerking van persoonsgegevens

05

Advertenties

06

Cookiebeleid

Intellectuele-eigendomsrecht

De gebruiker erkent formeel dat de voorstelling, de inhoud, de merken en de logo's en alle informatie en gegevens op de website beschermd zijn door intellectuele- en industriële-eigendomsrechten en dat ze eigendom blijven van D'Ieteren en zijn informatieverstrekkers en onderworpen zijn aan een disclaimer.

De voorstelling, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, wijziging en elk gebruik voor commerciële doeleinden van deze website (of een deel ervan) en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D'Ieteren. Het is bovendien verboden om de website te gebruiken voor onwettige doeleinden. De webpagina's van D'Ieteren mogen echter wel afgedrukt worden voor privégebruik.